JYRKKÄLÄN ASUINALUE

Yhteisöllistä asumista Turun Jyrkkälän alueelle

2014

Turku

Työ on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnitelman tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen sekä tutkia yhteisöllisyyttä suuressa mittakaavassa osana koko Jyrkkälän aluetta uudisrakentamisen keinoin. Työssä perehdytään Jyrkkälän alueeseen ja sen erityistarpeisiin.

Yhteisöllisyyttä pohditaan asukasryhmien ja niiden sekoittumisen näkökulmasta sekä tutkitaan miten monipuolinen ja erilaisissa elämänvaiheissa oleva asukaskanta saadaan osaksi yhteisöllistä asumista.

Suunnitelma koostuu useista pistetaloista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa erilaisten yhteistilojen ja -terassien avulla. Muodostaen alueelle yhteisöllisen verkoston, joka yhdistää alueen asukkaat. Uuden alueen maantasokerros pyrkii olemaan mahdollisimman avoin ja osana vanhaa aluetta hyödyttäen koko Jyrkkälän aluetta.

 

asemapiirustus_pieni WEB

ilmakuva_muokattu WEB

sisäpiha_muokattu2 WEB

leikkaus WEB

tie_muokattu2 WEB