ALAVUDEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2015

Alavus

Suunnittelualue käsittää Alavuden keskusta-alueen ja tarkastelu-alueena toimivat myös lähiasuinalueet. Työn tavoitteita olivat mm. keskustan yhtenäistäminen ja eheyttäminen, viihtyisyyden lisääminen, järvien esiin nostaminen maisemallisten yhteyksien ja ranta-alueiden saavutettavuuden keinoin sekä keskustan liikenteellisten ongelmien ratkaiseminen.

Suunnitelma alkoi ajatuksesta Alavuden sydämestä, uudesta toriaukiosta, joka eheyttäisi Alavuden nykyisin hajanaista keskustaa. Tarkoituksena oli avata kaupunki ihmisille,  joiden ansiosta kaupungista tulisi elinvoimainen ja viihtyisä.  Työ käsittelee Alavuden keskusta-aluetta kokonaisuudessaan, mutta suunnitelman ydin on tori-ranta-akselilla. Suunnitelmassa esitetään keskustan tiivistämistä täydennysrakentamisella. Uudet rakennukset luovat selkeämmin rajattua katutilaa ja samalla yhtenäistävät eheyttävät kaupunkikuvaa. Suunnitelma esittelee Alavudelle uusia julkisia tiloja,  julkisten tilojen parannuksia ja erilaisia uusia toimintoja elävöittämään kaupunkia.

 

tori-ranta WEBRanta WEBILMAKUVA WEBAukio WEB