VIINIKANLAHDEN ALUESUUNNITELMA

Yleinen kilpailu – 2. sija

2020

Tampere

 

Tampereen kaupunki järjesti vuosina 2019-2020 kaksivaiheisen, kansainvälisen ja kaikille avoimen ideakilpailun Viinikanlahden alueesta kaupungin keskustan eteläpuolella. Kilpailun tarkoituksena oli löytää laadukas, kiinnostava ja innovatiivinen kaupunkisuunnittelukonsepti keskustaa laajentavalle uudelle kaupunginosalle rantoineen, viheralueineen ja vesialueineen.

Ideakilpailun tehtävään kuului kaupunki- ja maisema-arkkitehtuurin, asuinympäristön, vapaa-ajan, ympäristön ja viheralueiden suunnittelua.

Kilpailualue sijaitsee Pyhäjärven rannalla ja aivan Tampereen keskustan rajalla. Kilpailualueella toimii nykyisin Viinikan jätevedenpuhdistamo. Sen 1970-luvulla alkanut toiminta on siirtymässä toisaalle.

Suunnitelman tavoitteena oli muodostaa urbaani uusi kaupunginosa keskustan eteläpuolelle, joka kuitenkin pyrkii säilyttämään alueen luontoarvot, viheryhteydet ja hyödyntämään alueen sijaintia Pyhäjärven rannalla. Suunnitelman korttelit muodostavat aaltomaisen rakenteen alueen rantavyöhykkeelle, jolloin kaikista kortteleista on yhteys yhtenäiselle puistovyöhykkeelle rannassa ja näköyhteys järvelle.

Ranta-alueen vaihteleva ja aaltoileva muoto muodostaa alueelle vahvan identiteetin ja luo tilallista monimuotoisuutta. Vaihtelevia puistotiloja on hyödynnetty monenlaisiin eri käyttötarkoituksiin ja niillä kaikilla on erityyppiset luonteet. Ranta-alueesta syntyy kiinnostava ja käyttäjää yllättävä puistoalue.

Alueen korttelit ovat pääosin 4-5- kerrosta korkeita tiiviitä umpikortteleita. Kortteleissa on yksi tai kaksi korkeampaa ”tornia”, joista avautuu näkymiä Pyhäjärvelle. Alueen sydämenä toimii keskusaukio, jota ympäröi aktiiviset kaupalliset tilat, kuten kahvilat ja ravintolat. Aukion yhteydessä sijaitsee kanavien ympäröimä saari, joka tuo puiston ja veden alueen keskiöön.