HAKAMETSÄ SPORT CAMPUS

Kilpailu – 1. sija

2021

Tampere

Järjestäjä: Tampereen kaupunki

Tilaaja: Peab Oy ja YH Kodit Oy

Yhteistyökumppanit: Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy

Hakametsä Sport Campus on uusi urheilun ja liikunnan yhteisö, joka sulautuu valmiin kaupunkirakenteen sekaan, eri liikenne muotojen ja asuinrakennusten yhteyteen. Se yhdistää ja kytkee liikuntatiloja, palveluita ja asumista yhdeksi kokonaisuudeksi

Alueella sijaitsee Hakametsän jäähalli, hybridikortteli ja asuinrakennuksia. Hybridikorttelissa on sisäliikuntaan painottuva monitoimiareena sekä erilaisia toimi- ja liiketilojaliikunta- ja urheilualan yrityksille, palveluille ja koulutukselle

Hakametsän kapunginosaan suunnitelma mahdollistaa uusia kaikkien käytettävissä olevia ulkotiloja. Ulkotilat jatkuvat kampusalueen asuinkortteleihin ja muodostavat urbaania ja viihtyisää kaupunki- ja katutilaa.

Alue koostuu neljästä Hakametsän jäähallin ympärille kiertyvästä korttelista. Länsipuolella sijaitsee hybridikortteli, joka on useiden eri toimintojen tiivis urbaani kortteli. Hakametsän jäähallin pohjoispuolella sijaitsevat kaksi pääasiassa asumiseen keskittyvää korttelia, joissa on selkeä ”umpikorttelimainen” rajaus yksityisen ja julkisen ulkotilan välillä. Jäähallin itäpuolella sijaitseva kortteli hakee suuntansa ja mittakaavansa ympäröivästä asuinalueesta, mutta pyrkii silti muodostamaan selkeästi rajattua katutilaa ja puoliyksityisen sisäpihan. Asuinkortteleiden rakennusten julkisivukäsittely on monipuolista ja vaihtelevaa. Myös rakennusten korkeudet vaihtelevat luoden kaupunkitilaan yllätyksellisyyttä ja ympäristöön sopivaa mittakaavaa. Asumisen pienipiirteisempi olemus luo kontrastia urheilurakentamisen suureen mittakaavaan.